Geograafia tööraamat 7. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 172 lk, 2021

 • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vajadust kodutööks.
 • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
 • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
 • Igas tunnis jääb aega vaadata väliseid videoid internetist.
 • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja soetada eraldi kaardivihikuid.
 • Iga teema juures puudutatakse ka Eestit.

 

 

 

Geograafia tööraamat 8. klassile

Pehme köide, värviline, A4, ilmub sügis 2024

 • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vaja jätta kodutööd.
 • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
 • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
 • Igas tunnis jääb aega vaadata videoid internetist.
 • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja eraldi kaardivihikuid.

Geograafia õpik gümnaasiumile. I kursus. Rahvastik ja majandus

Ilmub 2024. a suvel

 • Aitab avastada maailma rahvastiku ja majanduse mitmekesisust ning dünaamikat
 • Integreerib teemasid ajaloost, ühiskonnaõpetusest, majandusteadusest jt
 • Andmete ajakohasus tagatud QR-koodide abil
 • Silmaringi laiendavad lisapeatükid
 • Vastab uuele 2023. aasta riiklikule õppekavale

Bioloogia tööraamat 7. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2021

 • Iga peatükk algab õppekavast lähtuvate õpitulemuste tutvustamisega.
 • Õpitulemuste järgi sõnastab õpilane oma isiklikud eesmärgid.
 • Õpilane reflekteerib oma õppimist peatüki lõpus.
 • Iga peatüki alguses on tööjuhiste jada, mis võimaldab õpilasel oma tempos tegutseda ja arendab iseseisvust ning enesekindlust.
 • Igas peatükis on vähemalt üks konkreetne lõimingu idee.

NB! Trükitud tööraamatusse on sattunud viga. Lk 66 ül 2 peab Tettigonia cantansi juures olema linnu asemel lauluritsika pilt. Vajadusel saab siit printida parandatud lehe.


 

 

Teadusloome ja rakud. Bioloogia I kursus gümnaasiumile. Õpik

Pehme köide, värviline,185 x 240 mm, 188 lk, 2022


 

Bioloogia õpik vastab riiklikule õppekavale, ta on lihtsalt järgitav, ent samas sisult põhjalik ja õppeprotsessi toetav. Õpik aitab kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning seob teaduse praktiliste igapäevaelu probleemidega.


 

 • Teaduslikku maailmapilti avavad tekstiosad.
 • Selgelt eristuvad mõisteseletused.
 • Huvitavad faktid loodusest.
 • Kaunid visuaalid.
 • Teemat kinnistavad kordamisküsimused.
 • Küsimused klassiruumis arutlemiseks.Rakud ja organismid. Bioloogia I kursus gümnaasiumile. Töövihik

Klamberköide, värviline,185 x 240 mm, 108 lk, 2024

Bioloogia töövihik vastab uuele 2023. aasta riiklikule õppekavale, on mitmekesiste ülesannetega, sisult põhjalik ja õppeprotsessi toetav. Töövihik aitab koos õpikuga kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning kinnistada bioloogiateadust praktiliste igapäevaelu probleemidega.

 • Teaduslikku maailmapilti avavad ülesanded.
 • Kaunid visuaalid.
 • Teemat kinnistavad ristsõnad.
 • Praktilised tööd igapäevaelu probleemide kohta.

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 210 × 250 mm, 128 lk, 2018


„Pintsu ja Tutsiku lugemik“ on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpikus on tutvustatud kaheksat laiemat valdkonda (nt kodulugu, merendus, töö ja karjäär jne) ning iga teema juures on valdkonda kirjeldavad tekstid ja luuletused. Teooria on edasi antud lühidalt ja ülevaatlikult ning selle omandamist toetavad teooriat esindavad näited (ilukirjandustekstid, teksti- või lausenäited).


 • Funktsionaalset lugemisoskust ja eneseväljendusoskust arendav mitmekesine materjal
 • Läbiv teema on hoolimine oma lähedastest ning loodushoid üldisemalt.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid.


 


 

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 210 × 250 mm, 136 lk, 2019

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpikus on tutvustatud kaheksat laiemat valdkonda (nt kodulugu, merendus, töö ja karjäär jne) ning iga teema juures on valdkonda kirjeldavad tekstid ja luuletused. Teooria on edasi antud lühidalt ja ülevaatlikult ning selle omandamist toetavad teooriat esindavad näited (ilukirjandustekstid, teksti- või lausenäited).

 

 • Funktsionaalset lugemisoskust ja eneseväljendusoskust arendav mitmekesine materjal.
 • Läbiv teema on hoolimine oma lähedastest ning loodushoid üldisemalt.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid.

 

 

 

Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 192 lk, 2023

 • Läbiv teema on tunde- ja väärtuste maailma ning silmaringi avardamine, enda ja teiste mõistmine.
 • Mitmekesine ja köitev lugemismaterjal eri aegade autoreilt nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.

Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2023/2024

 • Läbiv teema on tunde- ja väärtuste maailma ning silmaringi avardamine, enda ja teiste mõistmine.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid.

Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 7. klassile

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 176 lk, 2022

 • Õpik-lugemik käsitleb kirjandust kui igapäevaelu loomulikku osa, mis on kõikjal meie ümber.
 • Teooria saab selgeks mängu ja katsetamise teel, toeks näidistekstid ja õppija omalooming.
 • Lugemispalad on varustatud sõnaseletustega, et õpilasel oleks lihtne omandada laiemat ja kujundlikumat sõnavara.
 • Õpilane saab tunda end nutika avastajana ning jõuab tõdemuseni, et kõigel on tähendus.

 

Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 8. klassile

Pehme köide, värviline, 210 × 250 mm, 2024

 • Õpik-lugemik keskendub kirjanduse eri liikidele ja žanritele.
 • Teooria saab selgeks mängu ja katsetamise teel, toeks kirjanduse tüvitekstid, aga ka uued tekstid ja lahendused valdkonna omandamiseks ning õppija omalooming.
 • Lugemispalad on varustatud sõnaseletustega, et õpilasel oleks lihtne omandada laiemat ja kujundlikumat sõnavara.

Mängult ja päriselt. Näidendikogumik 11–16-aastastele

Pehme köide, mustvalge, A4, 112 lk, 2020


Maia Punaku näidendikogumik on tänuväärne materjal pidevas repertuaarivaeguses kannatavatele kooliteatritele. Kogenud kooliteatrijuhina on autor osanud valida põhikooliõpilastele sobivad teemad ning näidendid on jõukohase mahuga. Samuti on nende komponeerimisel asjatundlikult arvestatud sellega, et näidendis ei oleks üht kandvat ja silmatorkavalt suuremamahulist peaosa, vaid rollimahud on jaotatud suhteliselt võrdselt, mis väheste kogemustega näitlejatele on tehtavamad.

Žanri poolest leidub kogumikus erinevaid tekste: siin on muinasjuttude lootusetu sassimineku farss, koolikiusuteemalisi noortetükke ja suhtedraamasid, sekka paar loomtegelastega jõulunäidendit ja isegi absurdisugemetega draama. Näidendite dialoogid on humoorikad ja sündmused kaasahaaravad. Sageli esineb fantastilisi elemente: nõiad, haldjad, majavaimud või rääkivad mänguasjad, mõtetelugemismasin või võlubinokkel, mis annavad lugudele vürtsi ja noorematele näitlejatele-vaatajatele põnevust. Noorema vaataja jaoks on näidendites ka õpetlik iva. Kõige tõsisemates näidendites jäädakse elu tegelikkusele truuks ja keskendutakse realistlikele valikutele, mis tänapäeva noore ees seisavad. Mõned nendest näidenditest sobiksid tänu eetilisele probleemipüstitusele ka põhikooli kirjandustundi lugemiseks-analüüsimiseks.

Ivika Hein
Miina Härma gümnaasiumi eesti keele, kirjanduse ja draamaõpetaja


 • Koondab tänapäeva noori kõnetavaid värske sisuga näidendeid nii lugemiseks kui ka laval esitamiseks.
 • Sihipäraselt kirjutatud tekstid suunavad tähelepanu eri hoiakutele ning empaatia arendamisele.
 • Keelekasutus on moodne ja humoorikas, nii et teismelistel on lihtne samastuda ja mõnus mängida.
 • Kõiki kogumiku tekste on laval suure menuga esitatud.
 • Sobib kasutamiseks nii näiteringides, eri ainetundides kui ka draama­õpetuse tundides. 

Kunstiajalugu esiajast realismini. Kunstiajalugu gümnaasiumile. I osa

Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 216 lk, 2017, uuendatud trükk 2020


Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku „Kunstiajalugu esiajast realismini“ abil saavad noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks teos tehti või miks on see oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.


 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Väga põhjalik kunstiteose analüüsi osa.
 • Rubriik „Mõtle“ aitab õpilasel teksti üle arutleda ning uut ja vana kunsti seostada.
 • Kunstiteoseid seostatakse ühiskondliku, filosoofilise ja kultuuriloolise taustaga.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti. 

Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil. Kunstiajalugu gümnaasiumile. II osa

Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 264 lk, 2020

Teise kursuse õpik „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ kajastab kunsti alates 19. sajandi lõpust kuni nüüdiskunstini. Õpikus käsitletakse modernistlike kunstivoolude kujunemist ja postmodernismi väljendusi kunstis, aga ka Eesti kunsti arengut 20. sajandi muutuvates poliitilistes oludes. Põhjalikult selgitatakse ühiskondlikke protsesse, mille taustal saab paremini mõistetavaks kunstnike elu ja looming. Rohkelt illustratsioone nii maailmakuulsate kunstiuuendajate kui ka Eesti kunstnike töödest teevad õpiku nauditavaks igale kunstist huvitatud lugejale.

 • Tasuta lisamaterjalid veebis: „Mõtle!“. Ülesanded iga õpiku peatüki juurde ja kaks terviklikku lisapeatükki.
 • Rohkelt illustratsioone.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti.
 • Lõiming teiste õppeainetega:
  • ajalugu,
  • ühiskonnaõpetus, 
  • kirjandus,
  • muusika, 
  • filosoofia ajalugu, 
  • religioonilugu,
  • kultuurilugu.
 • Põhjalikult selgitatakse ühiskondlikke protsesse, mille taustal saab paremini mõistetavaks kunstnike elu ja looming.

 

Füüsika õpik 8. klassile

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 104 lk, 2016, uuendatud trükk 2019


Ladusalt ja muhedalt kirjutatud 8. klassi füüsikaõpiku materjal on vastavalt ainekavale jagatud kaheks suuremaks teemaks: valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega. Mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.


 • Iga teema puhul välja toodud ainult oluline.
 • Teemad paigutatud ühele paarislehele ehk kogu teema on õppimise ajal silme ees.
 • Teoreetilisele osale järgnevad erineva raskusastmega küsimused ja ülesanded.
 • Teemad iseseisvaks uurimiseks. 

Физика. Учебник для 8 класса

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 104 lk. Maurus Kirjastus OÜ, 2016.
Издание второе, переработанное, 2020. 

Füüsikamaterjalid on vene keelde tõlkinud Tallinna tehnikaülikooli kauaaegne õppejõud ja füüsik dr Aleksei Gavrilov.


 

Füüsika õpik 9. klassile

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 160 lk, 2018, uuendatud trükk 2022

Õpiku autoriteks on Jaan Paaver (elektriõpetuse osa) ja Erkki Tempel (soojusõpetuse osa) ning õpik valmib koostöös Eesti füüsika seltsiga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele.

 • Soojus- ja elektriõpetus ühtede kaante vahel.
 • Kompaktselt ja ülevaatlikult esitatud materjal.
 • Laialt kasutatavad ja kaasaegsed elulised teemad.

 

 

Физика. Учебник для 9 класса

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 160 lk. Издатель: Maurus Kirjastus OÜ, 2018.
Авторские права: Eesti Füüsika Selts, Jaan Paaver, Erkki Tempel, 2018.

Füüsikamaterjalid on vene keelde tõlkinud Tallinna tehnikaülikooli kauaaegne õppejõud ja füüsik dr Aleksei Gavrilov.


 

Füüsika ülesannete kogumik 8. ja 9. klassile

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 164 lk, 2023

Kogumik ülesannetest, mis suunavad õpilasi:

 • arvutusülesannete andmeid ja tulemusi analüüsima,
 • hindama tulemuste korrektsust ja määramatust,
 • hankima andmeid mahukatest tabelitest ja/või graafikutelt,
 • koostama ise graafikuid ja neid analüüsima,
 • lahendama probleeme loominguliselt,
 • arutlema ka selliste probleemide üle, kus vastused ei ole alati selged, vaid sõltuvad põhjendustest.

 

 

Сборник заданий по физике для 8 и 9 классов. Füüsika ülesannete kogumik 8. ja 9. klassile (vene k)

ilmub 2024/2025

Füüsikamaterjalid on vene keelde tõlkinud Tallinna tehnikaülikooli kauaaegne õppejõud ja füüsik dr Aleksei Gavrilov.

Kogumik ülesannetest, mis suunavad õpilasi:

 • arvutusülesannete andmeid ja tulemusi analüüsima,
 • hindama tulemuste korrektsust ja määramatust,
 • hankima andmeid mahukatest tabelitest ja/või graafikutelt,
 • koostama ise graafikuid ja neid analüüsima,
 • lahendama probleeme loominguliselt,
 • arutlema ka selliste probleemide üle, kus vastused ei ole alati selged, vaid sõltuvad põhjendustest.

Vaata ka eesti keeles!

Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 100 lk, 2017, juurdetrükk 2021

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka praegu illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, nii looduslikest kui ka tehislikest.

 • Füüsikateadmiste rakendamine kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks.
 • Jõukohased, arusaadavad ja kaasaegsed näited.
 • Füüsika lõimimine igapäevaelu ja teiste loodusainetega.

 

 

 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Pehme köide, värviline, 172 x 245 mm, 160 lk, 2017, juurdetrükk 2020, 2021


Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks.

Õpiku autor Indrek Peil lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid.

Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.


 • Õpilastele jõukohased eri tüüpi ülesanded.
 • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
 • Praktiliste tööde soovitused.
 • Teemade lõpus kokkuvõte ja kontrollküsimused.
 • Indeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus. 

 

 

Jutulinna aabits

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2020, uuendatud kordustrükk 2022


Mauruse esimese klassi üldõpetust toetavasse õppekomplekti kuulub kümme põhimaterjali.

Aabits
Aabitsa töövihik
Kirjatehnika vihik
Lugemik
Lugemiku töövihik
Matemaatika tööraamatu I, II ja III osa
Loodusõpetuse tööraamat
Jutulinna muusikaaed (veebipõhine muusikaõpik koolidele)

Jutulinna 1. klassi õppekomplekt annab võimaluse täielikuks üldõpetuslikuks meetodiks, kuid on kasutatav ka tavapärase tunniplaaniga, sest arvestab õppeainete nädala mahtu. Ka töökava on üles ehitatud seda järgides. Üldõpetuslike päevade korral saab aga õpetaja tõsta soovitud tegemisi ning teemasid enda soovi kohaselt ümber.

Materjal võimaldab luua kolm üldõpetuslikku teemapäeva nädalas – kaks teemat on aabitsateksti- ja/või loodusteema-põhilised ja kolmas keskendub liiklusele. Aabitsas on eraldi liikluslehed valminud koostöös Transpordiametiga – Jutulinna aabitsa kõrval pole eraldi liiklusaabitsat tarvis kasutada. Üldõpetuslikke teemapäevi toetab ka matemaatika.

Kahel järjestikulisel üldõpetuslikul päeval ühte teemasse süvenemine jätab õpetajale aja keskenduda just sellele osale, mis lastele huvi pakub. Samas annab see ruumi lisada sobivaid meisterdusi, lisalugemisi ja teemaarendusi.

 

 • Väärtuskesksed lugemispalad
 • Suulist kõnet arendavad pildid
 • Dialoogid algajale lugejale
 • Häälimisharjutused
 • Loovust toetavad ülesanded
 • Mängud keeleteemade õppimiseks
 • Liikluslehed 

 

Jutulinna lihtsustatud tekstidega aabits

Pehme köide, värviline, A4, 2024

 • Väärtuskesksed lugemispalad
 • Suulist kõnet arendavad pildid
 • Dialoogid algajale lugejale
 • Häälimisharjutused
 • Loovust toetavad ülesanded
 • Mängud keeleteemade õppimiseks
 • Koostöös Transpordiametiga valminud liikluslehed – eraldi liiklusaabitsat pole tarvis kasutada

Jutulinna lugemik 1. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2021

 • Teemakohased koomiksid nii lugemiseks kui ka jutustamiseks.
 • Rubriik „Õpi neid sõnu lugema“ enne tervikteksti lugemist.
 • Mängud keeleteemade õppimiseks.

Jutulinna aabitsa töövihik

Pehme köide, kahevärviline, A4, 79 lk, 2021, uuendatud trükk 2022

 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded
 • Vanasõnad ja mõistatused
 • Tähesalmid
 • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega
 • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed
 • Võimalus harjutada ka lahuskirja

 

Jutulinna keelekool. Töövihik 1. klassile. I osa

Klamberköide, A4, kahevärviline, 116 lk, 2023

Töövihik aitab Jutulinna 1. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. Selle kõrval ei ole enam vaja kasutada n-ö tavalist aabitsa töövihikut. 

 • Tavapärased kirjatehnika ja õigekeele harjutused.
 • Sõnavara harjutused.
 • Sõnavara harjutamiseks pildikaardid.
 • Lühikesed dialoogid sõnavara kinnistamiseks.
 • Iga teksti juurde kuuluvad pildiseeriad.

 

Jutulinna keelekool. Töövihik 1. klassile. II osa

Klamberköide, A4, kahevärviline, 112 lk, 2023

Töövihik aitab Jutulinna 1. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. Selle kõrval ei ole enam vaja kasutada n-ö tavalist lugemiku töövihikut. 

 • Tavapärased kirjatehnika ja õigekeele harjutused.
 • Sõnavara harjutused.
 • Sõnavara harjutamiseks pildikaardid.
 • Lühikesed dialoogid sõnavara kinnistamiseks.
 • Iga teksti juurde kuuluvad pildiseeriad.

Õpime lugema ja kirjutama (HEV-töölehed)

Klamberköide, värviline, A4, 92 lk, 2023

 • Jutulinna aabitsa HEV-töölehed pabertöövihikuna.
 • Täheread abistavate märkidega.
 • Sõnade lugemine ja kirjutamine tähtede lisamise teel.
 • Funktsionaalset lugemisoskust toetavad harjutused.

 

Villemi kirjavihik

Klamberköide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2021, uuendatud kordustrükk 2022


Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. 


 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Lause kirjutamise harjutused.
 • Aabitsa ja töövihikuga lõimitud harjutused. 

Jutulinna loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2021

 • Loodusõpetus on Jutulinna 1. klassi õppekomplekti keskne osa – loodusõpetuse teemad läbivad kõiki teisi aineid.
 • Iga peatüki alguses häälestavad küsimused, millele tunni lõpuks leitakse vastus.
 • Järgib looduse aastaringi.
 • Sisaldab lihtsasti läbiviidavaid katseid ja vaatlusi.
 • Tööraamatu vahel on lisakaardid, mis õpetavad tundma taimi, loomi, aastaaegu ning sorteerima prügi. Ühel küljel pilt ja teisel sõna.

 

Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile (aastane kasutuslitsents koolile)

Veebipõhine, 2021.

Jutulinna muusikaaed on veebipõhine muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik I kooliastmele, mis aitab õpetajal tekitada lastes muusikahuvi ning toetab aineoskuste õpetamisel ning kultuurilise silmaringi avardamisel.

 • Veebiõpiku koostamisel on peetud oluliseks õppetöö sidumist suhtlus- ja väärtuspädevuste arendamisega.
 • Tähtsal kohal on ka Eesti rahvakultuur ning traditsioonid – nii on õpikus eraldi peatükid näiteks rahvakalendri tähtpäevade kohta.
 • Jutulinna muusikaaed ühendab endas nii muusika- kui ka üldõppe pädevusi.

Aabits

Pehme köide, värviline, A4, 168 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019

Aabits pakub algusest peale lugemisrõõmu ja põnevust kõigile: nii neile, kel lugemine kooli minnes juba selge, aga ka neile, kes esimesse klassi astudes veel kõiki tähti ei tunnegi. Paralleelselt leidub nii lihtsamaid kui ka keerukamaid tekste; kasutatud on nii suur- kui ka väiketähti. Peaaegu iga lehekülg pakub lisavõimalusi nutikatele ja loovatele lastele. 

 • Erineva raskusastmega tekstid.
 • Suur- ja väiketähed.
 • Meeleolukad ja lastepärased illustratsioonid.

Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile


Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018


Teise poolaasta eesti keele lugemikus on kasutatud eripalgelisi tekste eri aegadest: rahvaluulest ja ennemuistsetest juttudest naljakate Leiutajateküla lugude ja tänapäeva lastekirjanduse nüüdisklassikuteni (Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Piret Raud jt). Ilukirjanduse kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja rollimängu arendavad lisaks lühinäidendeile ka dialoogil põhinevad lugemispalad. Väga suures osas on lugemispalad seotud loodusega. Oluline teema on eesti kultuurilugu, rõhutatud on rahvaluulet: nii rahvalaule ja -jutte kui ka lühivorme.

 

 

 • Tekstid rahvaluulest kuni tänapäeva lastekirjanduseni.
 • Tarbetekstid.
 • Lühinäidendid, dialoogid. 

 

 

 

Aabitsa töövihik


Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019


Töövihiku harjutused lähtuvad 1. klassi lapse eakohasest loomulikust huvist mängu ja õppimise vastu. Õpitahet toetab soov samastuda tuttavate tegelastega. Näiteks on töövihiku tegelastel erinev lugemisoskus: Albert oskab lugeda, Lottel on tähed selged ja Brunol lähevad mõned tähed veel sassi. See aitab lastel mõista, et kõik need variandid on aktsepteeritavad, enamik lapsi saab end samastada Lotte või Albertiga või määratleda end kuskil nende kahe vahel.


 

 • Mängulised eri raskusastmega ülesanded.
 • Tuttavad tegelased.Lugemiku töövihik 1. klassile


Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2020


Lugemiku töövihik toetab kõigi keeleliste osaoskuste arengut. Lugemispaladega rööpselt arendatakse lapse sõnavara, sõnade tähenduste ja omaduste tundmist, sarnas- ja vastandsõnade omandamist ning asjade ja nähtuste seoseid. Muu hulgas omandatakse lühikese ja pika hääliku, mitmuse tunnuse, ainsuse ning mitmuse pöördetunnuste, koha- ja isikunimede esisuurtähtede õigekirja jm. Laps õpib täitma tabeleid ja koostama mõistekaarte, kirjutama kirja ja kutset.

 

 

 • Sõnavara arendamine. 
 • Grammatikaülesanded.
 • Tabelite ja mõistekaartide koostamine.
 • Kirja ja kutse kirjutamine.
Kirjatehnika 1. klassile

Klamberköide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018


Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. Kirjutamise harjutamiseks mõeldud tekstid on igati eakohased ning toetavad aabitsa ja selle töövihiku sisu.


 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Aabitsa ja töövihiku tekste toetavad harjutused. 

 

 

Matemaatika tööraamat 1. klassile. I osa


Klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019


Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraamatute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu. Õppida aitavad ja seda suunavad Lottemaalt juba tuttavad tegelased; rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peastarvutamisel ja loogilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel. Oluline on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame ja nuputame.


 

 • Seosed igapäevaeluga.
 • Peastarvutamine.
 • Loogika- ja probleemülesanded.
 • Mängimine, meisterdamine, katsetamine, nuputamine. 

 

 

Matemaatika tööraamat 1. klassile. II osa


Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2020


Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraamatute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu. Õppida aitavad ja seda suunavad Lottemaalt juba tuttavad tegelased; rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peastarvutamisel ja loogilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel. Oluline on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame ja nuputame.


 

 • Seosed igapäevaeluga.
 • Peastarvutamine.
 • Loogika- ja probleemülesanded.
 • Mängimine, meisterdamine, katsetamine, nuputamine. 

 

 

Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile


Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019


Loodusõpetuse tööraamat on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta vältel ja see katab kogu 1. klassi õppekava temaatika. Vastavalt õppekavale lähtub temaatika aastaaegadest ja inimese meeltest ning looduses toimuvatest muutustest. Tööraamatu eesmärk on õpetada last loodust armastama ja hoidma, luua tugev põhiteadmiste vundament ning tekitada huvi looduse objektide, nähtuste ja muutuste vastu. Tööraamat toetab õuesõpet, sest loodust ei saa õppida ainult asju ette kujutades ja pildi järgi – laps peab õpikus kujutatud asju ja nähtusi reaalselt kogema. 


 

 • Põhiteadmised loodusest.
 • Looduse objektid, nähtused ja looduses toimuvad muutused.
 • Kujutatud asjade ja nähtuste kogemine reaalsuses. 

 

 

Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2021

 • Mitmekesised tekstid, nii eesti kui ka välismaised autorid.
 • Lugemistekstide lõpus olevad ülesanded suunavad arutlema, fantaseerima, analüüsima ja edasi uurima.
 • Palju erinevaid tekstiliike (jutud, luuletused, valmid, näidendid, meedia-, teabe- ja tarbetekstid).
 • Suur rõhk eneseväljendusel ja loovusel.
 • Lõbusad pildid toetavad õppesisu mõistmist ja arendavad jutustamisoskust.

 

 

 

Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019

 • Mitmekesised tekstid, nii eesti kui ka välismaised autorid.
 • Lugemistekstide lõpus olevad ülesanded suunavad arutlema, fantaseerima, analüüsima ja edasi uurima.
 • Palju erinevaid tekstiliike (jutud, luuletused, valmid, näidendid, meedia-, teabe- ja tarbetekstid).
 • Suur rõhk eneseväljendusel ja loovusel.
 • Lõbusad pildid toetavad õppesisu mõistmist ja arendavad jutustamisoskust.

 

 

Jutulinna lihtsustatud tekstiga lugemik 2. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, A4, 92 lk, 2024

Lisatöövihikud ja lihtsustatud tekstidega lugemikud aitavad Jutulinna 2. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. 

 • Tekstid on lühemad ja lihtsama sõnavaraga.
 • Liitsõnad on lugemise hõlbustamiseks täpitatud.
 • Pilte on muudetud teksti sisule vastavamaks.
 • Tekstide vahel ja lõpus olevad ülesanded suunavad arutlema, fantaseerima, analüüsima ja edasi uurima.
 • Ülesannete valikusse on lisatud nädala grammatika teemaga seotud ülesanne, mille lahendus tuleb leida tekstist.
 • Laiendame sõnavara! Iga lehekülje all on 3 sarnase tähendusega sõna.
 • Lugemike lõpust leiab iga kuu teemadega seotud kirjutamise ülesande.

Jutulinna lihtsustatud tekstiga lugemik 2. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2024

Lisatöövihikud ja lihtsustatud tekstidega lugemikud aitavad Jutulinna 2. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. 

 • Tekstid on lühemad ja lihtsama sõnavaraga.
 • Liitsõnad on lugemise hõlbustamiseks täpitatud.
 • Pilte on muudetud teksti sisule vastavamaks.
 • Tekstide vahel ja lõpus olevad ülesanded suunavad arutlema, fantaseerima, analüüsima ja edasi uurima.
 • Ülesannete valikusse on lisatud nädala grammatika teemaga seotud ülesanne, mille lahendus tuleb leida tekstist.
 • Laiendame sõnavara! Iga lehekülje all on 3 sarnase tähendusega sõna.
 • Lugemike lõpust leiab iga kuu teemadega seotud kirjutamise ülesande.
 • Lugemiku II osa lõpus on põhjalik ajalehe koostamise juhend

Eesti keele töövihik 2. klassile. I osa

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks. Planeeritud on täita igas tunnis üks töövihiku lehekülg, kuid loomulikult saab õpetaja seda soovi korral muuta.

 • Mitmekülgne ülesannetevalik:
  • harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta,
  • kuulamisülesanded (helifailid asuvad TaskuTarga lehel: Jutulinna kuulamispalad),
  • kirjatehnika harjutusülesanded,
  • mängulised grammatikaharjutused.
 • Värvitavad illustratsioonid.


Eesti keele töövihik 2. klassile. II osa

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud trükk 2018

Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks. Planeeritud on täita igas tunnis üks töövihiku lehekülg, kuid loomulikult saab õpetaja seda soovi korral muuta.

 • Mitmekülgne ülesannetevalik:
  • harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta,
  • kuulamisülesanded (helifailid asuvad TaskuTarga lehel: Jutulinna kuulamispalad)
  • kirjatehnika harjutusülesanded,
  • mängulised grammatikaharjutused.
 • Värvitavad illustratsioonid.


Jutulinna keelekool. Töövihik 2. klassile. I osa

Klamberköide, A4, kahevärviline, 2024

Lisatöövihikud ja lihtsustatud tekstidega lugemikud aitavad Jutulinna 2. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. 

 • Selge struktuuriga nädal.
  • Algab nädala eesmärkidega.
  • Esimene tund on vastava nädala sõnavara harjutamiseks. Pildid, sõnad ja dialoogid.
  • Lugemiskontrolli harjutused, hääliku pikkuse ja häälikuühendi harjutused. 
  • Mängulised dialoogid.
  • Sõnavara laiendamise harjutused, sõnade vahetamise kaudu lausetes.
  • Keeleteemadele rohkelt eritüüpi harjutusi.
  • Nädala lõpus on kolm sõnakaarti, millel on näidatud käänamise põhimõtted. Sõnad on abiks nende järel oleva pildi järgi jutustamisel.
  • Nädala lõpetab hinnangu andmine oma tööle, milles on eesmärkidele vastavad õpitulemused.
 • Sõnavara, dialoogide helindused kuulatavad QR koodidelt.
 • Kuulamisülesanded hääliku ja/või hääliku pikkuse määramiseks.
 • Mängud iga kuu lõpus, selle kuu teemade kordamiseks. 
 • Kleebitavad täringud keeleteemade harjutamiseks. 
 • Valitud lugemiku tekstide juurde pildiseeriad.

Jutulinna keelekool. Töövihik 2. klassile. II osa

Klamberköide, A4, kahevärviline, 2024

Lisatöövihikud ja lihtsustatud tekstidega lugemikud aitavad Jutulinna 2. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. 

 • Selge struktuuriga nädal.
  • Algab nädala eesmärkidega.
  • Esimene tund on vastava nädala sõnavara harjutamiseks. Pildid, sõnad ja dialoogid.
  • Lugemiskontrolli harjutused, hääliku pikkuse ja häälikuühendi harjutused. 
  • Mängulised dialoogid.
  • Sõnavara laiendamise harjutused, sõnade vahetamise kaudu lausetes.
  • Keeleteemadele rohkelt eritüüpi harjutusi.
  • Nädala lõpus on kolm sõnakaarti, millel on näidatud käänamise põhimõtted. Sõnad on abiks nende järel oleva pildi järgi jutustamisel.
  • Nädala lõpetab hinnangu andmine oma tööle, milles on eesmärkidele vastavad õpitulemused.
 • Sõnavara, dialoogide helindused kuulatavad QR koodidelt.
 • Kuulamisülesanded hääliku ja/või hääliku pikkuse määramiseks.
 • Mängud iga kuu lõpus, selle kuu teemade kordamiseks. 
 • Kleebitavad täringud keeleteemade harjutamiseks. 
 • Valitud lugemiku tekstide juurde pildiseeriad.

Matemaatika tööraamat 2. klassile. I osa

Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019, 2021

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama.

 • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
 • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad.
 • Kuulamisülesannete töölehed (helifailid asuvad TaskuTarga lehel: Jutulinna kuulamispalad).

 

 

Matemaatika tööraamat 2. klassile. II osa

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2019, 2021

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama.

 • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
 • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad.
 • Kuulamisülesannete töölehed (helifailid asuvad TaskuTarga lehel: Jutulinna kuulamispalad).

 

 

Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2021

 • Tööraamatu ülesehitus järgib looduse aastaringi.
 • Rõhk on kogemusõppel: 
  • palju katseid, uurimistöid ja vaatlusi;
  • rohkelt praktilisi tegevusi nii klassiruumis kui ka looduses läbiviimiseks.
 • Mitme teema juurde on lisatud kodune töö.

 


 

 

Matemaatika tööraamat 3. klassile. I osa. Sügis

Klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2017, uuendatud trükk 2020

 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu.
 • Rutiinne arvutamisoskuse treenimine on põimitud Jutulinna ja igapäevaelu lugudega.
 • Tööraamatu koostamisel on arvestatud kalendri ja tähtpäevadega.
 • Materjali ülesehitus:
  • tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv, kevad,
  • igas osas leidub kolm üldpeatükki,
  • kokku on 140 õppetundi,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamisega,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.

 

 

Matemaatika tööraamat 3. klassile. II osa. Talv

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2017, uuendatud trükk 2020

 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu.
 • Rutiinne arvutamisoskuse treenimine on põimitud Jutulinna ja igapäevaelu lugudega.
 • Tööraamatu koostamisel on arvestatud kalendri ja tähtpäevadega.
 • Materjali ülesehitus:
  • tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv, kevad,
  • igas osas leidub kolm üldpeatükki,
  • kokku on 140 õppetundi,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamisega,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.

 

Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud trükk 2021

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

 • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ja projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
 • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda ning õpetab lapsi üksteisega arvestama.
 • Võimalus kaasata lähikonda: pere, kooli töötajad, sõbrad jt.
 • Mitmekesised ülesanded: individuaalsed ülesanded, arutelu klassiga, loov lähenemine jm.
 • Loovtegevuse leheküljed.

 

 

Matemaatika tööraamat 3. klassile. III osa. Kevad

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, juurdetrükk 2019, 2021 

 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu.
 • Rutiinne arvutamisoskuse treenimine on põimitud Jutulinna ja igapäevaelu lugudega.
 • Tööraamatu koostamisel on arvestatud kalendri ja tähtpäevadega.
 • Materjali ülesehitus:
  • tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv, kevad,
  • igas osas leidub kolm üldpeatükki,
  • kokku on 140 õppetundi,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamisega,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.

 

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa

Poolkõva köide, värviline, 210×250, 152 lk, 2016, uuendatud trükk 2021

Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede ning suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate peamine eesmärk oli luua õpik, mida lapsel on lõbus avastada, mis lõimib eri valdkondade tekste ja õpetab hoidma nii ennast kui ka loodust meie ümber.


 • Eri raskusastmega lustakad ja harivad tekstid, palju põnevat lugemismaterjali eri ajastutest.
 • Lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
 • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.
 • Juhendid projektitöö algteadmiste omandamiseks. 

Eesti keele õpik 4. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 210×250, 208 lk, 2017, uuendatud trükk 2019


Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede ning suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate peamine eesmärk oli luua õpik, mida lapsel on lõbus avastada, mis lõimib eri valdkondade tekste ja õpetab hoidma nii ennast kui ka loodust meie ümber. 


 • Eri raskusastmega lustakad ja harivad tekstid, palju põnevat lugemismaterjali eri ajastutest.
 • Lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
 • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.
 • Juhendid projektitöö algteadmiste omandamiseks. 

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa. Lihtsustatud õppematerjal

I osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub septembriks 2024
II osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub detsembriks 2024

 • Suurte kogemustega eripedagoogid on kohandanud 4. klassi eesti keele õpiku sobivaks õpiraskustega lastele.
 • Õpik on abiks ka vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul.
 • Lustakad ja harivad tekstid, lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
 • Abiküsimused iga tekstilõigu sisu mõistmiseks.
 • Jõukohased harjutused ja ülesanded.
 • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.

Eesti keele õpik 4. klassile. II osa. Lihtsustatud õppematerjal

I osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub septembriks 2024
II osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub detsembriks 2024

 • Suurte kogemustega eripedagoogid on kohandanud 4. klassi eesti keele õpiku sobivaks õpiraskustega lastele.
 • Õpik on abiks ka vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul.
 • Lustakad ja harivad tekstid, lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
 • Abiküsimused iga tekstilõigu sisu mõistmiseks.
 • Jõukohased harjutused ja ülesanded.
 • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.

Eesti keele töövihik 4. klassile. I osa

Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017, teine uuendatud kordustrükk 2021


Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on metoodiliselt mitmekesised ülesanded, millest paljud on tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.


 • Rohkelt pilt- ja tekstülesandeid, põnevad eakohased ristsõnad ja muud nuputamisülesanded, mis aitavad õpitut kinnistada.
 • Keerulisemate ülesannete puhul näidislahendused.Eesti keele töövihik 4. klassile. II osa

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2017, teine uuendatud kordustrükk 2021

Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on metoodiliselt mitmekesised ülesanded, millest paljud on tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.


 • Rohkelt pilt- ja tekstülesandeid, põnevad eakohased ristsõnad ja muud nuputamisülesanded, mis aitavad õpitut kinnistada.
 • Keerulisemate ülesannete puhul näidislahendused.Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2017, juurdetrükk 2019 ja 2021


4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.


 • Iga peatükk algab teoreetilise osaga.
 • Kaasaegsed illustratsioonid.
 • Interaktiivsed ja õuesõpet rakendavad praktilised tööd.
 • Mitmekesised ülesanded, sh salakirjade lahendamine, sõnasegadikud ja ristsõnad.
 • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded.AUTORITEST

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.


 

Matemaatika tööraamat 4. klassile. I osa. Sügis

Klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2019, juurdetrükk 2021

 

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.

 

 

 

 

Matemaatika tööraamat 4. klassile. II osa. Talv

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2019, juurdetrükk 2021

 

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.

 

Matemaatika tööraamat 4. klassile. III osa. Kevad

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2020, juurdetrükk 2021

 

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.

 

Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 175×250, 184 lk, 2018, uuendatud trükk 2023


Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.


 • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
 • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega. 

Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 175×250, 212 lk, 2019, uuendatud trükk 2024

 

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

 

 • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
 • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.

 

 

 

Eesti keele tööraamat 6. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 120 lk, 2020

6. klassi tööraamat on kaheosaline ja sarnaneb ülesehituse poolest 5. klassi materjalidega. See võtab fookusesse eestluse laias maailmas ja tutvustab eestlasi erinevatel mandritel. Tutvustatakse eri tekstiliike ning grammatikapeatükid vahelduvad tekstiõpetusega. Ülesanded on koostatud nii, et õpetajal on neid võimalik lahendada eri raskusastmel. Tööraamat keskendub teise õppeastme kokkuvõtmisele, mistõttu on iga teema lõpus kordamisülesanded. Materjalist leiab liikuma kutsuvaid mänge.

 • Õpik ja töövihik mugavalt ühiste kaante vahel – koos teooria ja praktika.
 • Tööraamat seob eesti keele õppematerjalid II kooliastmes ühtseks tervikuks.
 • Lõimitud teiste valdkondadega, sealhulgas pakub vahvaid liikumismänge.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad maailma eri paiku.

Eesti keele tööraamat 6. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 216 lk, 2021

6. klassi tööraamat on kaheosaline ja sarnaneb ülesehituse poolest 5. klassi materjalidega. See võtab fookusesse eestluse laias maailmas ja tutvustab eestlasi erinevatel mandritel. Tutvustatakse eri tekstiliike ning grammatikapeatükid vahelduvad tekstiõpetusega. Ülesanded on koostatud nii, et õpetajal on neid võimalik lahendada eri raskusastmel. Tööraamat keskendub teise õppeastme kokkuvõtmisele, mistõttu on iga teema lõpus kordamisülesanded. Materjalist leiab liikuma kutsuvaid mänge.

 • Õpik ja töövihik mugavalt ühiste kaante vahel – koos teooria ja praktika.
 • Tööraamat seob eesti keele õppematerjalid II kooliastmes ühtseks tervikuks.
 • Lõimitud teiste valdkondadega, sealhulgas pakub vahvaid liikumismänge.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad maailma eri paiku.

 

Eesti keele tööraamat 7. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 176 lk, 2021

 • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
 • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
 • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
 • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.

 

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 144 lk, 2021

 • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
 • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
 • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
 • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.

Eesti keele tööraamat 8. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 200 lk, 2022

 • Käepärases formaadis tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid.
 • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada.
 • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
 • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel, isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

 

Eesti keele tööraamat 8. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 152 lk, 2023

 • Käepärases formaadis tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid.
 • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada.
 • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
 • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel, isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

 

Eesti keele tööraamat 9. klassile. I osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 192 lk, 2023

 • Tööraamat seob eesti keele õppematerjalid III kooliastmes ühtseks tervikuks, sh II osa keskendub õpitu kordamisele.
 • Kõik keelereeglid on esitatud lühidalt ja lihtsalt.
 • Eri tüüpi tekstid on seotud praktilise eluga.
 • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada, arendavad silmaringi ja soodustavad loovust.